چگونگی تفکیک از مبدا؟

تفکیک زباله فرآیندی بسیار ساده است که با تکرار به یک عادت مفید و روزمره تبدیل خواهد شد. برای تفکیک زباله‌ باید مواد قابل تجزیه در طبیعت مانند پسمانده‌‌های مواد غذایی از سایر زباله‌ها جدا شده و در کیسه زباله جداگانه ریخته شوند. در مرحله بعد باید مواد قابل بازیافت باقیمانده شامل شیشه، کاغذ ، پلاستیک و انواع فلزات که از بهترین مواد برای بازیافت هستند را جداسازی نمود.